Монголоор

Ganni
1 min readSep 19, 2014

--

Сайн байна уу, Монголоор бичихэд ямархуу харагдахыг үзэхээр тест бичлэг хийж байна. Ү, Ө хоёр жаахан эвгүй байх шиг байна.

тест

Өглөөний нарыг наранд бүү бод
Өсөхийн жаргалыг жаргалд бүү бод

Өглөөний нарыг наранд бүү бод
Өсөхийн жаргалыг жаргалд бүү

--

--